www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com
www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com
www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com
www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com
www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com www.chrisamorbeauty.com
400 688 5670

泰国医生

Dr. Chalomkwan Prayoonwech

作者:好孕天使 发布时间:2017-11-05

  专长:试管kok招商、宫腹腔镜手术

  1999年获泰国朱拉隆功大学医学学位,2005年成为泰国妇产科董事会专科医生,2011年任泰国生殖医学附属董事会专科医生。现平均年接诊量为80例宫腹腔镜手术、450例人工授精、700例试管kok招商。

上一篇:缇迪珙医生 下一篇:燕威娜 卡璐萨娃医生 返回泰国医生列表 >
kok招商